Центърът за съвременна микроскопия към Института по Молекулярна Биология БАН е част от Euro-BioImaging консорциум http://www.eurobioimaging.eu/, мащабен общоевропейски проект за изследователска инфраструктура на който България е един от основателите. Euro-BioImaging консорциум е част от пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI) със статут „Landmark“. Euro-BioImaging ще създаде и координира инфраструктура за биологична микроскопия и биомедицински образни методи, разпределена в държавите от ЕС. Центъра за съвременна микроскопия към ИМБ-БАН е включен в Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура и като част от Euro-BioImaging консорциум осигурява свободен достъп на нуждаещите се изследователи до най-съвременните микроскопски и образни технологии за биомедицински изследвания, като се ръководи от принципите за най-високо качество на извършваните научни изследвания и функциониране на инфраструктурата.