Предоставяни услуги:

Спининг диск конфокална микроскопия

Микроскопия на живи клетки

Микроскопия с постоянно (widefield) облъчване

Флуоресцентно възстановяване след фотогасене (FRAP)

Скоро ще бъдат налични:

Микороскопия със супер разделителна способност

Микроскопия с пълно вътрешно отражение (TIRF)