• д-р. Стойно Стойнов
  • Център за Съвременна Микроскопия
  • Институт по Молекулярна Биология
  • Българска Академия на Науките
  • ул. Г. Бончев. N 21
  • София 1113, България
  • е-поща: stoynov@bio21.bas.bg
  • уеб страница: https://dnarepair.bas.bg
  • телефон: +359 2 979 3689