marina-nedelcheva-veleva

Dr Marina Nedelcheva-Veleva
Telephone: +359 2979 3689
Bulgarian Academy of Sciences
Institute of Molecular Biology
Acad. G. Bonchev Str, bl. 21
Sofia 1113
Bulgaria